Omnia mea mecum porto

Omnia mea mecum porto

Ανθρώπων έργα

Μετά το «Κι αυτό θα περάσει» άλλη μια φράση, στα λατινικά αυτή τη φορά, τραβάει την προσοχή μας. «Omnia mea mecum porto», πολύ επίκαιρη στην εποχή μας και σε κάθε εποχή λόγω της ταλαιπωρίας που τραβούν οι πρόσφυγες. 

«Πάντα τα εμά μετ’εμού φέρω» στα αρχαία ελληνικά από τα οποία προέρχεται, αφού την διατύπωσε ένας απ’τους επτά σοφούς της αρχαιότητος, ο Βίας ο Πριηνεύς. Στα λατινικά την μετέφερε αργότερα ο Κικέρων και σημαίνει «όλα μου τα υπάρχοντα τα έχω μαζί μου».

Καθώς έφευγε διωγμένος από την πόλη του, ο Βίας είπε αυτά τα λόγια, υπονοώντας ότι η πραγματική του περιουσία είναι οι ικανότητές του, ο χαρακτήρας του και όχι τα υλικά αγαθά. Αργότερα ο Σενέκας απέδωσε την φράση, παραλλαγμένη ως «omnia mea mecum sunt» («όλα μου τα υπάρχοντα είναι μαζί μου») στον φιλόσοφο Στίλπωνα τον Μεγαρέα, που έφευγε από την πόλη του, την οποία κατέστρεψε ο Δημήτριος ο Πολιορκητής. 

Μια άλλη παραλλαγή είναι «Sapiens omnia sua secum portat»: ο σοφός όλα του τα υπάρχοντα τα κουβαλάει μαζί του.

Το δίδαγμα είναι ίσως να έχουμε λίγα υπάρχοντα γενικά, να μην εξαρτώμεθα από τα υλικά αγαθά διότι συχνά αυτά γίνονται βάρος. Ειδικά αν πρέπει να τραπούμε σε φυγή όπως συνέβη πρόσφατα με τους πρόσφυγες του πολέμου της Ουκρανίας αλλά και με ανθρώπους που αναγκάζονται να αφήσουν το σπίτι τους λόγω της φτώχειας. 

Εκτύπωση