Πολιτική Απορρήτου και Όροι Χρήσης

'Οροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Όροι Χρήσης ιστοσελίδας

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί τους Όρους Χρήσης της δικτυακής πύλης ideostrovilos.gr.
Στο κείμενο, το οποίο ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και αποδεχθεί προκειμένου να συνεχίσει την πλοήγησή του στον χώρο, καθορίζονται οι υπηρεσίες που προσφέρονται, ο τρόπος και η έκταση παροχής του, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ideostrovilos.gr καθώς και των χρηστών του δικτυακού τόπου.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Το σύνολο του περιεχομένου του www. ideostrovilos.gr συμπεριλαμβανομένων, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του www. ideostrovilos.gr. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του www. ideostrovilos.gr και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και δεν έχει να κάνει με το www. Ideostrovilos.gr.

Περιορισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο του ideostrovilos.gr έχει καθαρά ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα και σκοπό. Ο ideostrovilos.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που προβάλλει να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, χρονική εγγύητητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι επιλογές και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, με ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα και χωρίς σφάλματα και ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του www. Ideostrovilos.gr για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη από τη συγκεκριμένη χρήση. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το www.ideostrovilos.gr. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του, ούτε ακόμη την έλλειψη ιών, είτε πρόκειται για το ideostrovilos.gr , είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της.

Συνδέσεις (links) προς άλλα sites

Το www. ideostrovilos.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών, hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε
άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.
1. Εισαγωγή
2. Είδη Δεδομένων που συλλέγουμε
4. Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων
3. Χρήση των δεδομένων σας
5. Τι δεν κάνουμε με τα Προσωπικά σας Δεδομένα
6. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας
7. Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας
8. Σύνδεσμοι άλλων στον ιστότοπο μας
9. Τι κάνουν τα cookies μας στο πρόγραμμα περιήγησής σας
10. Τι διαδικασίες παραβίασης δεδομένων έχουμε στην διάθεσή μας
11. Πώς μπορείτε να ελέγξετε, να ενημερώσετε, να λάβετε αντίγραφο ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας